3.96 mm aralıq

3.96 mm aralıq

Hien-də biz bütün işçilər üçün təşəbbüskar, ədalətli və harmonik iş mühiti yaradırıq. Ümid edirik ki, hər bir işçi özünü üstələyə, şəxsi dəyərini və bacarığını təkmilləşdirə, işçilərin və müəssisənin ümumi böyüməsini həyata keçirə bilər.

3.96 mm aralıq